Смысловая организация фигурационно-мелодического тематизма бассо-остинатных жанров

Irina V. Alexeyeva

Аннотация


Статья посвящена проблеме смысловой организации музыкального текста барокко. Объектом анализа является фигурационно-мелодический тематизм бассо-остинатных жанров. Он рассматривается как автономный текстовой пласт. Наблюдения за его лексикой и процессами интонационного развёртывания проводятся на примере органной музыки барокко.

Ключевые слова: теория музыки, музыка барокко, интонационная лексика барокко, бассо-остинато


Полный текст:

PDF

Литература


Akopyan L. Analiz glubinnoy struktury muzykal'nogo teksta. — M.: Praktika, 1995.

Alekseeva I. Tematizm basso-ostinatnykh zhanrov instrumental'noy muzyki zapadnoevropeyskogo barokkoyu — Ufa: Laboratoriya muzykal'noy semantiki, 2005.

Aranovskiy M. Muzykal'nyy tekst. Struktura i svoystva. — M.: Sov. kompozitor, 1998.

Aranovskiy M. Sintaksicheskaya struktura melodii. — M.: Muzyka, 1991.

Arkad'ev M. Khronoartikulyatsionnye struktury v klavirnom tvorchestve I.-S. Bakha // Muz. akademiya. — 2000. — № 2. — S. 2—13.

Asaf'ev B. Muzykal'naya forma kak protsess. — L.: Muzyka, 1971.

Braudo I. Ob organnoy i klavirnoy muzyke. — L.: Muzyka, 1976.

Val'kova V. Muzykal'nyy tematizm — myshlenie — kul'tura: avtoref. dis. … dok. iskusstvovedeniya. — Novgorod, 1993.

Didenko N. Formirovanie instrumental'noy faktury i tekhniki diminutsiy v organnoy muzyke XVI—XVII stoletiy // Problemy teorii zapadnoevropeyskoy muzyki (XII—XVII vekov): sb. nauch. tr. / GMPI im. Gnesinykh. — M., 1998. — Vyp. 151. — S. 132—149.

Didenko N. Formirovanie instrumental'noy faktury v organnoy muzyke Germanii XV—XVIII vekov: dis. … kand. iskusstvovedeniya. — M., 1994.

Zenaishvili T. Organnoe tvorchestvo Ioganna Pakhel'belya (voprosy stilya i ispolnitel'skoy interpretatsii): avtoref. dis. … kand. iskusstvovedeniya. — M., 1997.

Zubareva N. Faktura kak forma realizatsii prostranstvennykh predstavleniy (problemy genezisa i istoricheskoy evolyutsii muzykal'nykh khronotopov): dis. … kand. iskusstvovedeniya. — L., 1990.

Kal'man L. K probleme stereotipov v polifonicheskoy muzyke // Teoreticheskie problemy polifonii: sb. nauch. tr. / GMPI im. Gnesinykh. — M., 1980. — S. 40—57.

Kirichenko P. Intonatsionnaya leksika i artikulyatsiya plasticheskikh i ritoricheskikh figur v klavirnykh sochineniyakh barokko / UGII, Laboratoriya muzykal'noy semantiki. — Ufa, 2002.

Kurt E. Osnovy linearnogo kontrapunkta. — M., 1931.

Lobanova M. Zapadnoevropeyskoe barokko: problemy estetiki i poetiki. — M.: Muzyka, 1994.

Lotman Yu. Izbrannye stat'i. T. 1. Stat'i po semiotike i tipologii kul'tury. — Tallin: Aleksandra, 1992.

Lyubovskiy N. Khoral i khoral'nost' v zapadnoevropeyskoy instrumental'noy muzyke XIX veka: dis. … kand. iskusstvovedeniya. — M., 1989.

Medushevskiy V. K analizu khudozhestvennogo mira i vyrazitel'nykh sredstvakh v instrumental'noy muzyke I.-S. Bakha // Polifonicheskaya muzyka: voprosy analiza: sb. nauch. tr. / GMPI im. Gnesinykh. — M., 1984. — Vyp. 75. — S. 83—107.

Okrainets I. Dominiko Skarlatti. Cherez instrumentalizm k stilyu. — M.: Muzyka, 1994.

Tukhvatullina N. L., Kirichenko P. V. Struktura i funktsii ornamenta v muzykal'nom tekste fortepiannykh sonat Y. Gaydna / UGII, Laboratoriya muzykal'noy semantiki. — Ufa, 2002.

Shaymukhametova L. N. Migriruyushchaya intonatsionnaya formula i semanticheskiy kontekst muzykal'noy temy / Gos. institut iskusstvoznaniya. — M., 1999.

Shaymukhametova L. N. Semanticheskiy analiz muzykal'noy temy / RAM im. Gnesinykh. — M., 1998.

Shaymukhametova L. N. Nekotorye sposoby organizatsii napryazheniya v muzykal'nom tekste (na primere sochineniy I.-S. Bakha) // Zvuk, intonatsiya, protsess: sb. nauch. tr. / RAM im. Gnesinykh. — M., 1998. — Vyp. 148. — S. 36—46.

Shaymukhametova L. N., Selivanets N. G. Semanticheskie protsessy v tematizme sonat D. Skarlatti. — Ufa, 1998.

Shirokova V. O pretvorenii zakonomernostey vokal'nogo i rechevogo intonirovaniya v instrumental'nom tematizme (na materiale muzyki Bakha): dis. … kand. iskusstvovedeniya. — L., 1980.

Eskina N. Epokhi istorii muzyki. — Samara, 1994.

Yavorskiy B. Izbrannye trudy. T. 2. Ch 1. — M.: Sov. kompozitor, 1987.

Appel E. Ostinato und Kompositiontechnik beiden englischen Virginalisten der elisabethanischen Zeit // Af Mw. — 1962/63. — Jahrg. — 19/20. — H. I.

Gress R. Die Entwicklung der Klaviervariation von A. Gabrieli bis I. S. Bach. — Stutt., 1929.

Nelson U. The technique of variation… from a de Cabesson to M. Reger / University of California pablication in music. Vol. 3. — Los Ang., 1962.


Ссылки

  • На текущий момент ссылки отсутствуют.


Лицензия Creative Commons
Это произведение доступно по лицензии Creative Commons «Attribution-NonCommercial-NoDerivatives» («Атрибуция — Некоммерческое использование — Без производных произведений») 4.0 Всемирная.