Traditional and New Approaches Toward the Study of Orchestration

Irina M. Shabunova

Abstract


The article presents an overview of special works on orchestration of the second half of the 20th century which were based on original conceptions. The author examines textbooks by Walter Piston, Dmitri Klebanov and Gennady Banshchikov, research texts of Georgy Dmitriev and Evgeny Nazaikinsky, articles by Gerard Grisey and Alfred Schnittke and an interview with Tristan Murail.

Keywords: orchestral texture, timbre dramaturgy, pure and mixed timbres, functionality of timbre, spectral orchestration


Full Text:

PDF (Russian)

References


Banshchikov G. I. Zakony funktsional'noy instrumentovki: ucheb. posobie. – SPb.: Kompozitor, 1999.

Grize Zh. Strukturirovanie tembrov v instrumental'noy muzyke // Kompozitory o sovremennoy kompozitsii: khrestomatiya / sost. T. S. Kyuregyan, V. S. Tsenova; per. D. Shutko. – M., 2009. – S. 311–344.

Dmitriev G. P. O dramaturgicheskoy vyrazitel'nosti orkestrovogo pis'ma. – M.: Sov. kompozitor, 1981.

Klebanov D. L. Iskusstvo instrumentovki: ucheb. posobie. – Kiev: Muzichna Ukraïna, 1971. – Na rus. yaz.

Lyutoslavskiy V. Novyy put' k orkestru // Kompozitory o sovremennoy kompozitsii: khrestomatiya / sost. T. S. Kyuregyan, V. S. Tsenova. – M., 2009. – S. 237–240.

Myuray T. Puteshestviya v mikrokosme zvuka // Muzykal'naya akademiya. – 1999. – № 2. – S. 161–163. – Per. A. Rovnera.

Nazaykinskiy E. V. Chistye tembry (Vmesto predisloviya) // Orkestr. Instrumenty. Partitura: sb. st. – M., 2007. – S. 5–17.

Piston U. Orkestrovka: ucheb. posobie / per. K. Ivanova. – M.: Sov. kompozitor, 1990.

Shnitke A. G. Tembrovoe rodstvo i ego funktsional'noe ispol'zovanie. Tembrovaya shkala // Shnitke A. G. Stat'i o muzyke. – M., 2004. – S. 79–84.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.