К проблеме изучения специфики интонирования в финно-угорской монодии импровизационного склада

Svetlana V. Kosyreva

Аннотация


Статья посвящена актуальной теме когнитивного этномузыкознания – проблеме исследования специфики интонирования в монодийных музыкальных традициях финно-угорских народов. Внимание сосредоточено на традиционных импровизациях, представляющих широкую область в традициях этносов множеством видов и разновидностей. Данная тема освещается на примере традиционных импровизаций прибалтийско-финской группы в сравнительном аспекте с привлечением материала и данных отечественных и зарубежных исследователей, полученных на образцах различных культур. Монодийный пласт традиционных импровизаций, их коммуникативная функция и природа звукообразования актуализируются в контексте звукоидеала традиций и рассматриваются в контексте взаимодействия вокального и инструментального начал в этнических музыкальных культурах.

Ключевые слова: когнитивная этномузыкология, этническая музыка, музыкальное финноугроведение, монодийное мышление, традиционные импровизации, вокальные/голосовые имитации.


Полный текст:

PDF

Литература


Alekseev E. E. Rannefol'klornoe intonirovanie: Zvukovysotnyy aspekt [Intonation in Early Folk Music: The Pitch Aspect]. Moscow: Sovetskiy kompozitor, 1986. 240 p.

Asaf'ev B. V. Muzykal'naya forma kak protsess [Musical Form as a Process]. Leningrad: Muzyka, 1971. 376 p.

Asaf'ev B. V. Rechevaya intonatsiya [Speech Intonation]. Moscow; Leningrad: Muzyka, 1965. 136 p.

Vissel A. Estonskie pastusheskie pesni (vidy, regional'nye i muzykal'nye osobennosti) [Estonian Pastoral Songs (Types, Regional and Musical Particularities)]. Muzyka v obryadakh i trudovoy deyatel'nosti finno-ugrov [Music in Rituals and Work Activities of the Finno-Ugrians]. Compiled and Edited by I. Ryuytel. Tallint, 1986, pp. 101–119.

Zemtsovskiy I. I. Apologiya «muzykal'nogo veshchestva» [Apologia of “Musical Substance”]. Muzykal'naya akademiya [Musical Academy]. 2005. No. 2, pp. 181–192.

Zemtsovskiy I. I. Fol'klor i kompozitor. Teoreticheskie etyudy [Folk Music and the Composer. Theoretical Studies]. Leningrad: Sovetskiy kompozitor, 1977. 176 p.

Karel'skie yoygi [Karelian Joiks]. Edition prepared by A. S. Stepanova, N. A. Lavonen, K. H. Rautio. Petrozavodsk: No publisher, 1993. 240 p.

Kosyreva S. V. Vepsskaya pevcheskaya traditsiya v aspekte kognitivnogo etnomuzykoznaniya [The Vepsian Singing Tradition from the Aspect of Cognitive Ethnomusicology]. Muzyka. Iskusstvo, nauka, praktika [Music. Art, Scholarship, Practice]. 2019. No. 4, pp. 75–82.

Kosyreva S. V. Instrumental'noe tembrointonirovanie v traditsionnoy muzyke vyatskikh mari [Instrumental Timbre-Intonation in the Traditional Music of the Maris from Vyatka]. Muzykovedenie [Musicology]. 2011. No 3, pp. 46–52.

Kosyreva S. V. Ob izuchenii problemy vzaimodeystviya vokal'nogo i instrumental'nogo nachal v etnicheskoy muzyke finno-ugorskikh narodov [About Study of the Issue of the Interaction of the Vocal and Instrumental Foundations in the Ethnic Music of the Finno-Ugric Peoples]. Muzykovedenie [Musicology]. 2020. No. 4, pp. 13–25.

Kosyreva S. V. Stilevye osnovy etnicheskoy muzyki vyatskikh mari: tembrointonirovanie i instrumental'naya artikulyatsiya: avtoref. dis. … kand. iskusstvovedeniya [Stylistic Foundations of Ethnic Music of the Vyatka Maris: Timbre-Intonation and Instrumental Articulation: Thesis of Dissertation for the Degree of Candidate of Arts]. St. Petersburg, 2011. 27 p.

Kosyreva S. V. Etnicheskaya muzyka vyatskikh mari. Osnovy stilya: monografiya [Ethnic Music of the Vyatka Maris. The Fundamentals of Style: Monograph]. Petrozavodsk: VPPrint, 2016. 162 p.

Krasnopol'skaya T. V. Muzykal'no-poeticheskie improvizatsii finno-ugorskikh etnosov Rossii: opyt strukturno-zhanrovoy tipologii [The Musical-Poetic Improvisations of Finno-Ugric Ethnic Groups of Russia: An Attempt of Structural and Genre Typology]. Ot kongressa k kongressu: materialy Vtorogo Vserossiyskogo kongressa fol'kloristov. T. 3 [From Congress to Congress: Materials of the Second All-Russian Congress of Folklorists. Vol. 3]. Moscow, 2011, pp. 176–191.

Lobkova G. V. Semantika intonatsionnykh sredstv narodnoy pesennoy rechi [Semantics of the Intonational Means of Folk Song Speech]. Zvuk v traditsionnoy kul'ture: sb. nauch. st. [Sound in Traditional Culture: Compilation of Scholarly Articles]. Moscow, 2004, pp. 55–98.

Matsievskiy I. V. Osnovnye problemy i aspekty izucheniya narodnykh muzykal'nykh instrumentov i instrumental'noy muzyki [The Main Issues and Aspects of Studying Folk Musical Instruments and Instrumental Music]. Narodnye muzykal'nye instrumenty i instrumental'naya muzyka: sb. st. i materialov: v 2 ch. [Folk Musical Instruments and Instrumental Music: Compilation of Articles and Materials: In 2 Vol.]. Edited by E. V. Gippius. Moscow, 1988. Part 2, pp. 6–38.

Nikolaeva S. Yu. Yoyga kak fenomen kul'tury severnykh karel [The Joik as a Phenomenon of the Culture of the Northern Karelians]. Finno-ugorskaya kul'tura i sovremennyy mir (Kazan', 7–9 noyabrya 2012 g.): sb. st. po materialam mezhdunar. nauch. konf. [The Finno-Ugric Culture and the Modern World (Kazan, November 79, 2012): A Compilation of Articles Based on the Materials of the International Scholarly Conference]. Kazan, 2013, pp. 39–51.

Nikolaeva S. Yu., Kosyreva S. V., Voytovich A. A. Muzykal'no-fol'klornye traditsii Severnoy Karelii: uchebno-metodicheskoe posobie dlya studentov muzykal'nykh kolledzhey i vuzov [The Folk Music Traditions of Northern Karelia: A Study Guide for Students of Music Colleges and Universities]. Petrozavodsk State A. K. Glazunov Conservatory, Institute of Traditional Music. Petrozavodsk: Publishing House of the Petrozavodsk State University, 2015. 96 p.: not. + 1 elektron. opt. disk (CD-ROM).

Rubtsov F. A. Intonatsionnye svyazi v pesennom tvorchestve slavyanskikh narodov [Intonational Links in the Songwriting of the Slavic Peoples]. Leningrad: Sovetskiy kompozitor, 1962. 120 p.

Rubtsov F. A. Stat'i po muzykal'nomu fol'kloru [Articles on Folk Music]. Leningrad; Moscow: Sovetskiy kompozitor, 1973. 220 p.

Ryuytel I. O vzaimosvyazi vokal'noy i instrumental'noy muzyki v estonskom fol'klore [On the Interrelation of Vocal and Instrumental Music in Estonian Folklore]. Narodnye muzykal'nye instrumenty i instrumental'naya muzyka: sb. st. i materialov: v 2 ch. [Folk Musical Instruments and Instrumental Music: Compilation of Articles and Materials: In 2 Vol.]. Edited by E. V. Gippius. Moscow, 1988. Part 2, pp. 184–196.

Salve K., Ryuytel I. Trudovye i kalendarnye pesni severnoy chasti Tartumaa [Labour and Calendar Songs of the Northern Part of the Tartu Region]. Muzyka v obryadakh i trudovoy deyatel'nosti finno-ugrov [Music in the Rituals and Work Activities of the Finno-Ugrians]. Compiled and Edited by I. Ryuytel. Tallin, 1986, pp. 120–152.

Semakova I. B. Etnicheskaya specifika muzykal'noy traditsii vepsov [The Ethnic Specificity of the Vepsian Musical Tradition]. Vepsy, karely i russkie Karelii i sopredel'nykh oblastey: issledovaniya i materialy k kompleksnomu opisaniyu etnosov [The Vepsians, Karelians and Russians of Karelia and the Nearby Regions: Research and Materials for a Comprehensive Description of Ethnic Groups]. Petrozavodsk, 2016, p. 94.

Solov'ev I. V. K probleme mifologicheskikh kontseptov intonatsionno-akusticheskoy traditsii saami [Concerning the Issue of Mythological Concepts in the Sámi Intonational-Acoustic Tradition]. Muzyka. Iskusstvo, nauka, praktika [Music. Art, Scholarship, Practice]. 2019. No. 4, pp. 27–39.

Khaasma U. Estonskie naigryshi na koz'em roge [Estonian Folk Tunes Played on the Goat-Horn]. Muzyka v obryadakh i trudovoy deyatel'nosti finno-ugrov [Music in the Rituals and Work Activities of the Finno-Ugric Peoples]. Compiled and edited by I. Ryuytel. Tallin, 1986, pp. 70–100.

Sheykin Yu. I. Istoriya muzykal'noy kul'tury narodov Sibiri: Sravnitel'no-istoricheskoe issledovanie [History of the Musical Culture of the Peoples of Siberia]. Moscow: Vostochnaya literatura, 2002. 718 p.

Emskhaymer E. Shvedskie narodnye muzykal'nye instrumenty [Swedish Folk Musical Instruments]. Narodnye muzykal'nye instrumenty i instrumental'naya muzyka: sb. st. i materialov: V 2 ch. [Folk Musical Instruments and Instrumental Music: Compilation of Articles and Materials: In 2 Parts]. Edited by E. V. Gippius. Moscow, 1988. Part 2, pp. 3–17.
DOI: http://dx.doi.org/10.33779/2587-6341.2020.4.033-049

Ссылки

  • На текущий момент ссылки отсутствуют.


Лицензия Creative Commons
Это произведение доступно по лицензии Creative Commons «Attribution-NonCommercial-NoDerivatives» («Атрибуция — Некоммерческое использование — Без производных произведений») 4.0 Всемирная.